Bản Quyền

Toàn bộ nội dung tác phẩm (bao gồm bài viết và hình ảnh) đều thuộc bản quyền của tác giả Dương Trung Oanh, được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 và Nghị định 04/VBHN-BKHCN ngày 18/01/2019.

Bạn đọc của blog có nhu cầu chia sẻ bài viết có thể sao chép đường link để đăng tải lại.

Mọi hành động đăng tải lại/sao chép (quá 25% nội dung bài viết) hoặc trích dẫn không rõ nguồn gốc (bao gồm: không để tên tác giả, tên blog, dẫn link bài viết) vì mục đích thương mại là không được phép, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

Quý bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp đến tác giả qua email:

blogduongtrungoanh@gmail.com

Xin cám ơn!

phóng viên dương trung oanh
Scroll to Top