Dân sự là gì?

Dân sự là một thuật ngữ có nội dung phạm vi rộng. Trong khuôn khổ bài viết, blog xoay quanh nội dung về luật dân sự trong thực tiễn. Đây là một nhánh pháp luật quy định các vấn đề liên quan đến cá nhân, pháp nhân.

Bộ Luật dân sự 2015

Bộ Luật dân sự 2015 có 27 chương và 689 Điều. Trong đó gồm các nội dung chủ yếu sau:

  • Quy định chung về cá nhân, pháp nhân và các giao dịch
  • Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản
  • Nghĩa vụ và hợp đồng
  • Thừa kế
  • Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
dân sự | duongtrungoanh

Tại đây, blog sẽ cung cấp đến bạn đọc về pháp luật dân sự hiện hành và những rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Thông qua những bài viết được đầu tư bài bản, thực tế sẽ giúp bạn đọc trang bị kiến thức pháp luật cơ bản. Từ đó tự tin hơn trong các giao dịch và phát huy tối đa quyền làm chủ của công dân.

Phân Tích Pháp Luật Hiện Hành Và Rủi Ro Pháp Lý Tiềm Ẩn

Scroll to Top