Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã tác động đến tình hình kinh tế xã hội tháng 8/2021 và 8 tháng đầu năm 2021.

Trong đó, hàng loạt công ty, xí nghiệp phải giải thể, ngưng hoạt động. Ngành vận tải hành khách, vận tải hàng hoá, ngành du lịch giảm mạnh do tác động của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, số lượng người chết, bị thương vì tai nạn giao thông giảm hơn 50% là một tính hiệu đáng mừng. Ngoài ra, thiệt hại về thiên tai cũng giảm mạnh, tài sản thiệt hại giảm hơn 86% cùng kỳ năm trước.

Tình hình kinh tế xã hội tháng 8/2021 và 8 tháng đầu năm 2021

Tình hình kinh tế xã hội tháng 8/2021 và 8 tháng đầu năm 2021 như sau:

1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

Tính đến ngày 15/8, cả nước gieo cấy được 1.409,1 nghìn ha lúa mùa, bằng 98% cùng kỳ năm trước. Tính đến trung tuần tháng tám, cả nước thu hoạch được 999,4 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 51,1% diện tích gieo cấy, tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến ngày 15/8, các địa phương trên cả nước gieo trồng được 817,5 nghìn ha ngô, 85,3 nghìn ha khoai lang, 155,2 nghìn ha lạc, 35,8 nghìn ha đậu tương, 958,6 nghìn ha rau đậu.

b) Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng mới tháng 8/2021 ước tính đạt 19,9 nghìn ha, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích rừng bị thiệt hại là 400,7 ha, tăng 97,0% so với cùng kỳ năm trước.

 • 8 tháng đầu năm 2021, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 143,4 nghìn ha, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước.

c) Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng 8/2021 ước tính đạt 801,4 nghìn tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

 • 8 tháng đầu năm 2021, sản lượng thủy sản ước tính đạt 5.692,5 nghìn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

2. Sản xuất công nghiệp

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2021 giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

 • 8 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so với 8 tháng năm 2020.

3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng 8/2021, cả nước có 5.761 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 68 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 43,4 nghìn người, giảm 57% về số doanh nghiệp, giảm 76,5% về số vốn đăng ký và giảm 54,9% về số lao động  so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 8/2021, cả nước có 3.865 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 21,9% so với tháng trước và giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 6.441 doanh nghiệp, giảm 34,9% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2020.

 • 8 tháng đầu năm 2021 có 85,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường , tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 43,2 nghìn doanh nghiệp, chiếm 50,5% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
 • Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có 24 nghìn doanh nghiệp (chiếm 28,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường).
 • 8 tháng đầu năm 2021, cả nước có 81,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 8% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

4. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8/2021 ước tính đạt 34,9 nghìn tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

8 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 244,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch năm và giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/8/2021 đạt 19,12 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2021 có 40 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 575 triệu USD, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm trước.

đầu tư | tháng 8/2021

5. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 8/2021 ước tính đạt 21,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/8/2021 đạt 947,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách Nhà nước trong 15 ngày tháng 8/2021 ước tính đạt 53,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến 15/8/2021 đạt 864,1 nghìn tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 614,7 nghìn tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 177,6 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi 67,3 nghìn tỷ đồng.

6. Thương mại, chỉ số giá, vận tải và du lịch

a) Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2021 ước tính đạt 279,8 nghìn tỷ đồng, giảm 10,5% so với tháng trước và giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước.

 • 8 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.044,5 nghìn tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

b) Xuất nhập khẩu hàng hóa

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2021 ước tính đạt 53,7 tỷ USD, giảm 5,8% so với tháng trước.

 • Tuy nhiên, 8 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính vẫn đạt ở mức cao, đạt 428,81 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước.

c) Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ

Giá lương thực, thực phẩm tăng tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2021 tăng 0,25% so với tháng trước.

Trong đó, có 4 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, gồm:

 • Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất với 0,74%.
 • Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,22%.
 • Nhóm giáo dục tăng 0,04% do giá văn phòng phẩm tăng 0,34%.
 • Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%.

Tuy nhiên, 8 tháng đầu năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016; lạm phát cơ bản 8 tháng tăng 0,9%.

Giá vàng thế giới tháng 8/2021 giảm so với tháng trước. Theo đó, đồng đô la Mỹ tăng giá, thị trường chứng khoán tăng điểm và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh.

Kinh tế xã hội tháng 8/2021

d) Vận tải hành khách và hàng hóa

Vận tải hành khách tháng 8/2021 giảm 35,9% về lượng hành khách vận chuyển và giảm 37,1% về lượng hành khách luân chuyển so với tháng trước. Vận tải hàng hóa giảm 11% về sản lượng vận chuyển và giảm 8,6% về sản lượng luân chuyển.

 • 8 tháng đầu năm 2021, vận chuyển hành khách giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước, luân chuyển hành khách giảm 25,9%. Vận chuyển hàng hóa giảm 3,5%, luân chuyển hàng hóa tăng 0,9%.

đ) Khách quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2021 đạt 9,3 nghìn lượt người, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

 • 8 tháng đầu năm 2021, khách quốc tế đến nước ta đạt 105 nghìn lượt người, giảm 97,2% so với cùng kỳ năm trước.

7. Một số tình hình xã hội

a) Công tác an sinh xã hội

 • Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 về việc triển khai gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng.
 • Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 về các giải pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19.
 • Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 16/8/2021, chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp 4.117,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng.
 • Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021, xuất cấp 130,2 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân 24 tỉnh, thành phố gặp khó khăn do COVID-19.

Riêng thành phố Hồ Chí Minh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch COVID-19, ngoài việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngân sách địa phương đã trích 1.791 tỷ đồng và nhận hỗ trợ từ Bộ Thông tin và truyền thông gói hỗ trợ “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương”.

Dương Trung Oanh

b) Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm

Từ ngày 19/7 đến ngày 18/8/2021, cả nước có 4.629 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (4 trường hợp tử vong); 186 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng; 45 trường hợp mắc bệnh viêm màng não do vi rút;…

 • 8 tháng đầu năm 2021, cả nước có 43.952 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (13 trường hợp tử vong); 37.643 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (11 trường hợp tử vong); 412 trường hợp mắc bệnh viêm màng não do vi rút (5 trường hợp tử vong);…

Về COVID-19, tính đến sáng ngày 28/8/2021, Việt Nam có 410.366 trường hợp mắc. Trong đó, 198.614 trường hợp đã được chữa khỏi và 10.053 trường hợp tử vong.

Tổng số người nhiễm HIV của cả nước hiện còn sống tính đến thời điểm 18/8/2021 là 211.570 người. Số người đã chuyển sang giai đoạn AIDS là 89.815 người. Số người tử vong do HIV/AIDS của cả nước tính đến thời điểm trên là 107.026 người.

Về ngộ độc thực phẩm, trong tháng 8/2021 xảy ra 2 vụ với 222 người bị ngộ độc. Tính chung 8 tháng năm 2021, cả nước xảy ra 49 vụ với 1.466 người bị ngộ độc (5 người tử vong).

anh sinh xã hội | COVID-19

c) Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông trong tháng 8/2021 và 8 tháng năm 2021 giảm mạnh cả số người chết và số người bị thương.

Từ 15/7 đến ngày 14/8/2021, cả nước xảy ra 510 vụ tai nạn giao thông, làm 257 người chết, 181 người bị thương và 161 người bị thương nhẹ.

 • 8 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn cả nước xảy ra 7.647 vụ tai nạn giao thông. Qua đó, làm 3.892 người chết, 2.543 người bị thương và 2.783 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 8 tháng đầu năm 2021 giảm 16,6%, số người chết giảm 10,4%, số người bị thương giảm 7,5% và số người bị thương nhẹ giảm 30%.
 • Theo đó, bình quân 1 ngày trong 8 tháng năm 2021, trên địa bàn cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết, 11 người bị thương và 12 người bị thương nhẹ.

d) Thiệt hại do thiên tai

Từ ngày 19/7 đến ngày 18/8/2021, thiên tai xảy ra chủ yếu là mưa lớn, lũ, ngập lụt, lốc, sét, mưa đá và hạn hán, khiến 15 người chết, 30 người bị thương. Ngoài ra, thiên tai khiến 856,5 ha lúa và 17,3 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng; 219 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 2,3 nghìn ngôi nhà bị ngập hư hại.

Thiệt hại ước tính 141,3 tỷ đồng, giảm 53,1% so với cùng kỳ năm trước.

 • 8 tháng đầu năm 2021, thiên tai làm 56 người chết và mất tích, 95 người bị thương; 501 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 11,2 nghìn ngôi nhà bị ngập hư hại; 8 nghìn con gia súc và gia cầm bị chết; 75,6 nghìn ha lúa và 37,4 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng.
 • Tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính 913,1 tỷ đồng, giảm 86,5% so với cùng kỳ năm trước.

đ) Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

Trong tháng 8/2021, cơ quan chức năng đã phát hiện 1.050 vụ vi phạm môi trường. Trong đó xử lý 915 vụ, tổng số tiền phạt 25,5 tỷ đồng.

 • 8 tháng đầu năm 2021 đã phát hiện 11.541 vụ vi phạm môi trường. Trong đó xử lý 10.176 vụ với tổng số tiền phạt 179,8 tỷ đồng.

Trong tháng, cả nước xảy ra 224 vụ cháy, nổ, làm 7 người chết và 21 người bị thương, thiệt hại ước tính 16,6 tỷ đồng.

 • 8 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn cả nước xảy ra 1.608 vụ cháy, nổ, làm 74 người chết và 114 người bị thương, thiệt hại ước tính 335 tỷ đồng.

Trên đây là những thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021. Bài viết tham khảo từ thông tin tại Trang thông tin điện tử Tổng cục thống kê.

TRUNG OANH

Vui lòng đọc kỹ bản quyền trước khi sao chép nội dung bài viết này.

Thông tin về tác giả.

About The Author

Scroll to Top