cách kiếm nhiều tiền hơn duongtrungoanh

“Xây dựng kế hoạch tiết kiệm và thực hiện liên tục trong khoảng thời gian nhất định sẽ giúp bạn hoàn thành mục tiêu tài chính.

Việc tạo nhiều nguồn tiền tiết kiệm (quỹ tiết kiệm khẩn cấp, khám chữa bệnh, lương hưu,…) sẽ giúp bạn có một cuộc sống thoải mái và viên mãn hơn. Chính vì vậy, ngay sau khi có thu nhập, bạn nên dành ra khoản tiền nhất định để vào quỹ tiết kiệm.”

Dương Trung Oanh

Scroll to Top