kinh tế xã hội

“Thực tế, tiền bạc không hoàn toàn chi phối hạnh phúc của chúng ta. Nhưng không có đủ tiền bạc để chi tiêu những nhu cầu tối thiểu thì khó có thể đạt được hạnh phúc.

Bạn thử nghĩ, nếu mỗi ngày phải luôn tất bật với công việc đến đầu bù tóc rối thì thời gian đâu bạn “sống cho chính mình”. Nếu bạn thực sự mong muốn như vậy thì không có vấn đề gì bàn cãi. Nhưng nếu bạn muốn “thoát” ra khỏi sự vật lộn với cơm, áo, gạo, tiền thường trực thì bạn cần nâng cao thu nhập ngay từ bây giờ.”.

Dương Trung Oanh

Scroll to Top